Volle zaal bij Love and Friendship

Foto Filmhuis Bussum 22 september 2016Austen Tales verzorgde woensdag 22 september een inleiding op de film Love and Friendship van regisseur en scriptschrijver Whit Stillman. De zaal was op een paar plaatsen na volledig gevuld! Iedereen luisterde aandachtig naar José Roeken die vertelde over haar ontmoeting met Whit Stillman. Ook besprak zij de brievenroman Lady Susan waar de film op gebaseerd is. Jane Austen schreef de 41 brieven in 1794. Mooi om te zien dat 222 jaar later haar werk nog steeds veel belangstellenden trekt.